Во организација на Општина Карпош  викендов,  по осми пат се одржаа традиционалните пензионерските спортски игри на спортското игралиште Алумина во Карпош 3. Граѓаните од „трето доба“, кои членуваат во  пензионерските друштва, Тафталиџе и Карпош, 3  си ги одмерија силите во осум дисциплини и тоа: пикадо (мажи и жени), шах  (мажи и жени), шут на гол  (мажи и жени), домино (жени),скок во далечина (мажи), фрлање ѓуле (мажи и жени), трчање 60 метри (жени) и трчање 80 метри (мажи) како и влечење јаже (мажи и жени).

На годинешните Пензионерски  спортски игри постигнати се следните реаултати:

 

ДисциплинаПикадо(Мажи)
Прво Место Благоја Ивановски
Второ Место Здравковски Борче
Трето Место Миле Димитриевски

 

ДисциплинаПикадо(Жени)
Прво Место Пандорка Тодоровска
Второ Место Данче Јовановска
Трето Место Ратка Илиевска

 

ДисциплинаШах (Мажи)
Прво Место Георгиев Благоја
Второ Место Станојло Трајановиќ
Трето Место Предраг Николов

 

ДисциплинаШах (Жени)
Прво Место Вера Ристевска
Второ Место Васка Топаловска
Трето Место Надежда Топаловска

 

ДисциплинаСкок во Далечина (Мажи)
Прво Место Иван Кралевски
Второ Место Миле Јаневски
Трето Место Аце Стефановски

 

ДисциплинаШут на Гол (Мажи)
Прво Место Вучидонов Спасе
Второ Место Мирко Михајловски
Трето Место Домовски Илија

 

ДисциплинаШут на Гол (Жени)
Прво Место Терзиевска Десанка
Второ Место Смилковска Верче
Трето Место Младеновска Деска

 

ДисциплинаФрлање Ѓуле (Мажи)
Прво Место Павле Трајковски
Второ Место Живко Божиновски
Трето Место Алексовски Александар

 

ДисциплинаФрлање Ѓуле(Жени)
Прво Место Лепосава Митковска
Второ Место Цвета Миновска
Трето Место Стојковска Борка

 

ДисциплинаДомино(Жени)
Прво Место Доклевска Царка
Второ Место Шана Лазарова
Трето Место Милева Ленка

 

ДисциплинаТрчање 80м (Мажи)
Прво Место Светланчо Чаневски
Второ Место Поповски Доксим
Трето Место Јаневски Миле

 

ДисциплинаТрчање 60м (Жени)
Прво Место Тодоровска Пандора
Второ Место Љубинка Стојановска
Трето Место Сава Кланџевска

 

ДисциплинаВлечење Јаже (Мажи)
Прво Место Тафталиџе
Второ Место Карпош

 

ДисциплинаВлечење Јаже (Жени)
Прво Место Карпош
Второ Место Тафталиџе