ОРЦЕ НИКОЛОВ

Директор    Надица Гировска
моб.тел.      075 427 100

 

официјален сајт на градинката: www.gon.mk

Воспитно-згрижувачки кадар 77
Вкупен број на деца 558

Објекти

  • Карпош 3 – „Први стапки“ (Матичен објект) – број на деца 243 – ул. „Карпошево Востание“ б.б. – тел. 3075 852
  • Карпош 4 – „Бисерчиња“ – број на деца 229 – ул. „Разловечко Востание“ бр.6 – тел. 3075 852
  • Карпош 2 –  „Ѕвездички“ –  број на деца 148 –  ул. „Бранислав Нушиќ“ б.б – тел. 3071 547