Општина Карпош продолжува со градежните активности. Овие денови се асфалтираат ударни дупки во УЗ “Владо Тасевски“.