Општина Карпош започна со редовна есенска дератизација, дезинсекција и дезинфекција за уништување на штетни глодари, инсекти и превенција од заразни болести.

Со дератизацијата ќе бидат опфатени околу петилјади шахтиа дезинфекција, дезинсекција и дератизација ќе се спроведе во сите основни училишта и детски градинки што се на нејзино подрачје.