Комуналните служби на Општина Карпош ја косеа тревата и ги одржуваа тревните површини кои беа обраснати со висока трева, на кејот,  долж течението на реката Вардар, на потегот од мостот „Обединети Нации“ во Влае, до Скејт паркот кај „Алпинистичката карпа“.

 

Општина Карпош и во иднина ќе спроведува акции со кои ќе се косат зараснати тревни површини, и хортикултуно ќе се уредува кејот на Вардар.