Се известуваат граѓаните дека на улица Софиска со правосилно одобрение од Урбанизам број 47-122 од 02.03.2021 година ЈП Водовод и Канализација ќе изведуваат нова фекална канализација.

 

Линк до одобрението: https://bit.ly/3yubzVU