Одбојка девојчиња 2023/2024

1 Коло   3.10.2023 Победи Локација – Терен
Владо Тасевски   Х.Т. Карпош 2 : 0 ООУ ХТК
Јан Амос Коменски   В. Чернодрински 1 : 2 Ден
Димо Хаџи Димов   П.П.Арсов 2 : 0 Вторник
Л.Трповски   А.Писевски 2 : 0 Термин
Слободни ВЦТрена       11:30
2 Коло        06.10.2023   Локација – Терен
Јан Амос Коменски   ВЦ Трена 2 : 0 ООУ ХТК
Димо Хаџи Димов   Х.Т. Карпош 0 : 2 Ден
Л.Трповски   В. Чернодрински 0 : 2 Петок
А.Писевски   П.П.Арсов 0 : 2 Термин
Слободни В. Тасевски       11:30
3 Коло   10.10.2023   Локација – Терен
В. Тасевски   Димо Хаџи Димов 2 : 0 ООУ ХТК
П.П.Арсов   В. Чернодрински 2 : 0 Ден
Л.Трповски   ВЦ Трена 2 : 0 Вторник
Х.Т. Карпош   А.Писевски 2 : 0 Термин
Слободни Јан Амос Коменски       11:30
4 Коло   16.10.2023   Локација – Терен
П.П.Арсов   Л.Трповски 2 : 1 ООУ ХТК
В. Чернодрински   Димо Хаџи Димов 2 : 0 Ден
Х.Т. Карпош   Јан Амос Коменски 0 : 2 Понеделник
ВЦ Трена   В. Тасевски 0 : 2 Термин
Слободни А.Писевски       11:30
5 Коло   20.10.2023   Локација – Терен
ВЦ Трена   В. Чернодрински 0 : 2 ООУ ХТК
В. Тасевски   П.П.Арсов   Ден
Јан Амос Коменски   А.Писевски   2 : 0 Петок
Димо Хаџи Димов   Л.Трповски   2 : 0 Термин
Слободни Х.Т. Карпош       11:30
6 Коло   07.11.2023   Локација – Терен
Л.Трповски   Јан Амос Коменски 0 : 2 ООУ Владо Тасевски
А.Писевски   В. Тасевски 0 : 2 Ден
П.П.Арсов   ВЦ Трена 2 : 0 Вторник
В. Чернодрински   Х.Т. Карпош 2 : 0 Термин
Слободни Димо Хаџи Димов       11:30
7 Коло   10.11.2023   Локација – Терен
В. Чернодрински   А.Писевски 2 : 0 ООУ Владо Тасевски
Х.Т. Карпош   Л.Трповски 2 : 0 Ден
ВЦ Трена   Димо Хаџи Димов 0 : 2 Петок
В. Тасевски   Јан Амос Коменски 2 : 1 Термин
Слободни П.П.Арсов       11:30
8 Коло   14.11.2023   Локација – Терен
Х.Т. Карпош   П.П.Арсов 2 : 0 ООУ ППА
ВЦ Трена   А.Писевски 2 : 0 Ден
В. Тасевски   Л.Трповски 2 : 0 Четврток
Јан Амос Коменски   Димо Хаџи Димов 2 : 0 Термин
Слободни

В. Чернодрински

      11:30
9 Коло   16.11.2023   Локација – Терен
А.Писевски   Димо Хаџи Димов   ООУ ППА
Х.Т. Карпош   ВЦ Трена   Ден
В. Чернодрински   В. Тасевски   Понеделник
П.П.Арсов   Јан Амос Коменски   Термин
Слободни Л.Трповски

 

      11:30
П.П.Арсов   Јан Амос Коменски    

 

 

Училиште Победи Порази Бодови
  1. Владо Тасевски
1 0 2
  1. Лазо Трповски
1 0 2
  1. Димо Хаџи Димов
1 0 2
  1. Војдан Чернодрински
1 0 2
5. Јан Амос Коменски 0 1 0
6.      Петар Поп Арсов 0 1 0
7.      Аврам Писевски 0 1 0
8.      Христијан Тодоровски Карпош 0 1 0
9.      Вера Циривири Трена 0 0 0