Општина Карпош објави јавни огласи за финансиска поддршка на проекти од областа на образованието, културата, детската, социјална и здравствена заштита, како и поддршка на спортско – рекреативни проекти.

 

На огласите можат да се јават физички и правни лица, кои имаат за цел да придонесат во некоја од областите.

 

Локалната самоуправа се стреми да вклучи повеќе чинители, кои ќе работат со младите, со децата од основните училишта и градинки, на нивен развој, активност и градење на заедница која одговара на потребите на сите.

 

  • Линк до ОГЛАС за финансиска поддршка на проекти од областа на образованието: https://bit.ly/2GYsKVI

 

  • Линк до ОГЛАС за доделување на финансиска поддршка за проекти од културата: https://bit.ly/36VD3o1

 

  • Линк до ОГЛАС за финансиска поддршка на проекти од областа на детската, социјалната и здравствената заштита: https://bit.ly/38cFh3K

 

  • Линк до ОГЛАС за ОГЛАС за финансиска поддршка за спортско рекреативни проекти: https://bit.ly/2UsUPwy