Целосно се обновени просториите за престој и едукација на деца од осум месеци до три години, во ЈОУДГ „Мајски цвет“, во Тафталиџе 2.

Во оваа градинка се реконструираше чајната кујна, а се подобрија и хигиенско – санитарните услови. Обновен е тоалетот, подот во просториите, а заменети се и прозорите, со цел да се постигне подобра енергетска ефикасност на објектот.

Исто така, просториите се снабдени со нов мебел – креветчиња, како и соодветни дидактички материјали – играчки, интерактивни табли кои ќе придонесат во правилниот раст и развој на децата.

 

Во рамки на денешната посета на градинката, градоначалникот Стефан Богоев посочи дека Карпош прераснува во локална самоуправа која е пример за квалитетно и сеопфатно предучилишно образование:

 

  • Во оваа градинка се спроведува и Модуларната програма за учење преку игра, во соработка со Едукативниот центар „Скампер“. Најмладите, на еден креативен начин ги развиваат когнитивните вештини и моториката. Исто така, со воведувањето на здраво мени за исхрана се отиде чекор напред во градењето на здрави навики кај најмладите.

Во претстојниот период, целосно се фокусираме на обнова на градинката „Мајски цвет“, во Тафталиџе 1, чиј објект е во полоша состојба, рече Богоев.

 

Директорката на ЈОУДГ „Мајски цвет“, Ангела Ангеловска Усовска напомена дека во уредувањето на новите простории се приклучиле и вработените од градинката. Најголем дел од реконструкцијата е финансирана од Општина Карпош (обновата на чајните кујни, тоалетите и прозорите). А дел од санацијата е направена и со средства од самата градинка и донации од повеќе општествено одговорни компании.