Во новиот Карпош Ин бр.81 ќе читате: 

  • Карпошани задоволни од услугите
  • Училиштата на сцена
  • Единствена попреченост е лошиот став