Општина Карпош, денесka на детското игралиште кое се наоѓа на улицата Букурешка, постави два електрични столба со 70 ватни сиjалици.
Со овие столбови, детското игралиште ќе биде целосно осветлено, и најмалите карпошани заедно со своите родители ќе можат да се дружат, и да рекреираат во вечерните летни часови.