Веднаш по Новогодишните празници, Општина Карпош продолжи со интензивни  комунални зафати во  населеното место Бардовци. Во оваа месна заедница, во моментов се тампонира ул.„ 2“ и ул. „К“ , која се наоѓа покрај железничката пруга, сé со цел да  им се подобри пристапот на граѓаните до нивните станбени објекти.            Освен  овие  активности, во тек е изградбата на детската градинка во оваа населба.

Оваа капитална инвестиција ќе чини 24 милиони денари, од кои 7.200.000  денари се финансиски средства обезбедени од Светската Банка, додека преостанатиот дел од финансиската конструкција ќе го покрие  Општината од своите буџетски средства. Исто така, во завршна фаза е и реконструкцијата на објектот на месната заедница при Општина Карпош, кој се наоѓа во оваа населба.

                  Се очекува во најскоро време , просториите да бидат функционални, и да бидат сервис за потребите на Бардовчани.