Од пристигнатите барања за субвенционирање на млади лица од Карпош за посетување на обуки за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола, кои денеска ги разгледуваше Комисијата за доделување на субвенции при локалната самоуправа, утврдено е дека уште 22 нови кандидати ги исполнуваат критериумите за добивање на финансиска поддршка за оваа намена. Според ажурираните податоци, досега 63 кандидати  ги исполнуваат критериумите кои се пропишани во Јавниот повик кој го распиша Општина Карпош.

Во таа насока ја објавуваме листата на новите кандидати за кои денеска беше утврдено дека ги исполнуваат условите за добивање субвенции  за млади лица од Карпош, кои ќе можат да  посетуваат обуки за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола (Б категорија):

 

 

Р.Б Име и презиме Дата на поднесување
1 Јована Меловска 11-5283/1
2 Лаура Атанасова 11-5390/1
3 Оја Бугариќ 11-5327/1
4 Милица Станковиќ 11-5333/1
5 Никола Шиколе 11-5288/1
6 Катерина Василева 11-5328/1
7 Амар Бектеши 11-5336/1
8 Андреј Трпчески 11-5265/1
9 Анастасија Смилевска 11-5343/1
10 Стфан Ивановски 11-5384/1
11 Анастасија Серафимовска 11-5388/1
12 Кристијан Димитров 11-5379/1
13 Боби Алексовски 11-5378/1
14 Андреј Павловски 11-5374/1
15 Димитар Караџовски 11-5385/1
16 Ања Панчевска 11-5383/1
17 Моника Димитрова 11-5370/1
18 Ива Мандил 11-5258/1
19 Кала Дренковска 11-5297/1
20 Дарко Живадиновиќ 11-5396/1
21 Борјан Бабоски 11-5406/1
22 Томе Анѓелески 11-5412/1

 

Оттука, кандидатите кои се наведени во оваа листа, можат да изберат една автошкола (од посочените во Јавниот повик), со што преминуваат во втората фаза од постапката. Во оваа пригода ги информираме граѓаните дека листата на кандидати кои ги исполнуваат критериумите за добивање на субвенции, ќе биде редовно ажурирана сé додека не се исцрпат средствата за оваа намена.