Деновиве беа целосно  реконструирани тоалетите за децата од осум месеци до три години, во претшколската установа „Орце Николов“, објект во Карпош 4. Со оваа интервенција  значително се подобрија  хигиенско – санитарните услови во оваа детска градинка.

 

Општина Карпош продолжува со секојдневно унапредување на условите во градинките, а за оваа година се предвидуваат и нови занимални за градинката „Орце Николов“ во Карпош 3, како и надградба на „Распеана младост“ во Карпош 1.