Седум вработени од Општина Карпош се здобија со лиценци за спасители на отворени води, а четворица се стекнаа со сертификати за противпожарна заштита.

Петта година по ред вработени од Општината, одат на обука за заштита и спасување во Струга. Меѓународно лиценцирани инструктори од Црвен крст шест дена (12.09-17-09.2016) ги обучуваа вработените за совладувања на следниве вештини: пливање, нуркање, давање прва помош, возење чамец, извлекување на давеник и др. 
Администртивците на Карпош успешно ги минаа овие вештини и во секое време се подготвени да ги применат во рамки  на Единицата за заштита и спасување во вонредни пригоди.