На барање на граѓаните од урбаната заедница „Пецо Божиновски Кочо”, а првенствено  на учениците поставени се гелендери со ограда долж каналот за одвод на атмосферски води кај амбулантата во Козле.

 

Таму ќе бидат поставени и корпи за отпадоци и два ракофати за скалите.