На местото на старата оштетена ограда над каналот во Козле (другиот дел од оградата беше украден) , Општина Карпош вчера постави нова метална заштитна ограда.

 

Целта на новата ограда од страна на локалната самоуправа е да се обезбеди премин до амбулантата за возилата и пешаците.