Општина  Карпош постави атмосферска канализација на ул. Прашка  со ул. Варшавска, ( крак 2), во населбата Тафталиџе 1. Оваа атмосферска канализација продолжува до бул.  8 Септември.  

Поставената атмосферска канализација е во должина од 180 метри, и целата инвестиција чини  1,2 милион денари, средства обезбедени од буџетот на локалната самоуправа.