Денеска најмалите дечиња од трите градинки „Орце Николов“ , заедно со првачињата од ООУ „Лазо Трповски“, „Вера Циривири Трена“ и „Петар Поп Арсов“, го одбележаа Денот на шегата- први април.

На веселата забава можеа да се забележат разновидни маски позади кои се криеа веселите детски насмевки. Освен препознатливите тематски песнички, атмосферата дополнително ја разигра смеата и веселиот детски џагор. Оваа манифестација беше дел од проектот „Спорт и спортски активности“, кој започна оваа среда, а по иницијатива на ЈУОДГ „Орце Николов“ – Општина Карпош.