НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ ОД ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

НА ЛИТЕРАТУРНИОТ КОНКУРС

НА ТЕМА „ОПШТИНАТА ОД МОИТЕ СОНИШТА“