Стипендии за спортисти за 2015та

1.Жарко Аврамоски – (ООУ,,Лазо Трповски’’) Фудбал

2.Јоан Божиновски – (ООУ,,Јан Амос Коменски’’) Кошарка

3.Марко Стојчески – (ООУ,,Лазо Трповски’’) Фудбал

4.Матеја Дамчевски – (ООУ,,Јан Амос Коменски’’) Пливање

5.Давид Ристовски – (ООУ,,Аврам Писевски’’) Фудбал

6.Ивана Манова – (ООУ,,Војдан Ченодриснки’’) Шах

7.Андреј Ангелковиќ – (ООУ,,Лазо Трповски’’) Кошарка

8.Бојана Маројевиќ – (ООУ,,Лазо Трповски’’) Одбојка

9.Кирил Петрески – (ООУ,,Вера Циривири Трена’’) Фудбал

10.Кристијан Ангелов – (ООУ,,Вера Циривири Трена’’) Кошарка

11.Стефани Пецалевска – (ООУ,,Владо Тасевски’’) Одбојка

12.Емилија Чешмеџиевска – (ООУ,,Лазо Трповски’’) Карате

13.Мила Ристановска – (ООУ,,Петар Поп Арсов’’) Одбојка

14.Ана Јаневска – (ООУ,,Вера Циривири Трена’’) Пливање

15.Филип Џамтовски – (ООУ,,Димо Хаџи Димов’’) Фудбал

16.Ана Ристевска – (ООУ,,Вера Циривири Трена’’) Тенис