МАЈСКИ ЦВЕТ

 majskicvetskopje@gmail.com

Директор Ангела Ангеловска Усовска
моб.тел. 071 213 790    Администрација –  02/3068-097   Информации 071 351 668   
Воспитно-згрижувачки кадар 60
Вкупен број на деца 588

Објекти

  • Тафталиџе – ул. „Римска“ 2б – тел.3066788
  • Тафталиџе 1 – ул. „Варшавска“ 15 – тел. 3071602
  • Тафталиџе 2 (матичен објект) ул. „Женевска“ 4 тел. – 3068097
  • Тафталиџе 2 ул. „Женевска“ 4 (барака кон матичната) – тел. 3068097
Facebook
Големина на фонт