МАЈСКИ ЦВЕТ

Директор   (в.д) Татјана Божиновска Миладиновска
моб.тел.  070 287 566   
Администрација –  02/3068-097   
 

 

Воспитно-згрижувачки кадар 83 
Вкупен број на деца 650

Објекти

  • Клон Тафталиџе – број на деца 167  – ул. „Римска“ 2б – тел.3066-788
  • Клон Тафталиџе 1 – број на деца 188 – ул. „Варшавска“ 15 – тел. 3071-602
  • Тафталиџе 2  (матичен објект)- број на деца 190 –  ул. „Женевска“ 4 тел. – 3068097
  • Клон Јасмин Тафталиџе 2 – број на деца 122 – ул. „Женевска“ 4 (барака кон матичната) – тел. 3068-097