Мартин Димоски – биографија

Роден 24.10.1992 година во Скопје.

Дипломиран економист на департман менаџмент на Економски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

Вработен во ИТ компанија како консултант за имплементација на софтвер за управување со бизнис процесите.