Од средбата со Национален младински совет на Македонија – НМСМ произлегоа интересни предлози за младите во Карпош.

Од наша страна ги презентиравме и проектите кои ги планираме за 2018-та година.
Партиципативното буџетирање подразбира консултација со граѓаните, граѓанските организации и приватниот сектор.

Продолжуваме да работиме на #БуџетКарпош2018 заедно со карпошани и сите засегнати страни произлегоа интересни предлози за младите во Карпош. 
Од наша страна ги презентиравме и проектите кои ги планираме за 2018-та година.
Партиципативното буџетирање подразбира консултација со граѓаните, граѓанските организации и приватниот сектор.

Продолжуваме да работиме на #БуџетКарпош2018 заедно со карпошани и сите засегнати страни