По пристигнатите 55 барања за субвенционирање на млади лица од Карпош за посетување на обуки за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола, кои во петокот (24.06.2022) ги доставија граѓаните до архивата на Општина Карпош, се состана Комисијата за доделување на субвенции при локалната самоуправа. Притоа комисијата, од моментално обработените барања ја објавува листата на кандидати  кои ги исполнуваат критериумите кои беа пропишани во Јавниот повик:

 • Мартина Терзиева (број на пријава 11-5240/1)
 • Иван Деспотовски (број на пријава 11-5241/1)
 • Марко Попоски (број на пријава 11-5242/1)
 • Петар Костов (број на пријава 11-5243/1)
 • Давид Манасков (број на пријава 11-5245/1)
 • Исидора Тримоска (број на пријава 11-5246/1)
 • Симеон Петровски (број на пријава 11-5247/1)
 • Сара Тошева (број на пријава 11-5248/1)
 • Христијан Василевски (број на пријава 11-5249/1)
 • Никола Анѓеловски (број на пријава 11-5250/1)
 • Дамјан Јовановски (број на пријава 11-5251/1)
 • Павел Стојанов (број на пријава 11-5252/1)
 • Иван Величковски (број на пријава 11-5253/1)
 • Петар Тренкоски (број на пријава 11-5255/1)
 • Миа Бајрактарска (број на пријава 11-5259/1)
 • Кирил Митриќески (број на пријава 11-5260/1)
 • Елена Митриќеска (број на пријава 11-5261/1)
 • Иван Палевски (број на пријава 11-5262/1)
 • Мартин Стефановски (број на пријава 11-5263/1)
 • Матеа Дончова (број на пријава 11-5264/1)
 • Исидора Стефаноска (број на пријава 11-5267/1)
 • Јетмир Исени (број на пријава 11-5268/1)
 • Марко Дамјановски (број на пријава 11-5271/1)
 • Никола Арсовски (број на пријава 11-5272/1)
 • Ева Ѓорѓевиќ (број на пријава 11-5275/1)

Оттука, кандидатите кои се наведени во оваа листа, можат да изберат една автошкола (од посочените во Јавниот повик), со што преминуваат во втората фаза од постапката. Во оваа пригода ги информираме граѓаните дека листата на кандидати кои ги исполнуваат критериумите за добивање на субвенции, ќе биде редовно ажурирана сé додека не се исцрпат средствата за оваа намена.