ЛЕАП

Локалниот Еколошки Акционен План за 2019-2024 година на Општина Карпош

можете да го погледнете на следниот ЛИНК

 

Едукативните видеа од ЛЕАП-от можете да ги погледнете на следните линкови:

 

1. ШТО Е ЛЕАП?

 

2. ПРЕПОРАКИ ОД ЛЕАП ЗА ПОЧИСТ ВОЗДУХ

 

3. МЕРКИ ЗА ЗГОЛЕМЕНА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ