По иницијатива и насока на Секторот Инспекторат при Општина Карпош во соработка со  Одделението за комунална инспекција од Град Скопје, деновиве во У.З Злокуќани се одвиваше заедничка акција за расчистување на предмети кои ја загадуваат животната околина.

Во таа насока интервенираа и службите за одржување на јавната чистота од Општина Карпош, кои со помош на соодветна механизација го собираа отпадот и го отстрануваа градежниот шут од теренот. Денеска, општинските служби ги расчистуваа „критичните точки“ низ овој дел на локалната самоуправа, а на повеќе локации во овој реон се поткаструваа гранките и се чистеа одводните канали.