Поради актуелната ситуација на воздухот на седницата на Влада на РМ, направени се контроли на 20 правни субјекти (Автомеханичарски работилници на територија на општина Карпош и се задолжени да достават

1 . Извештај со мерења и анализа на амбиенталниот воздух

2. Количини на отпадно моторно масло 

3. Склучен договор за отпадното масло со овластен постапувач 

Во текот на наредниот период ќе се продолжи со исто темпо.