Општинска изборна комисија Карпош, до Општина Карпош достави

Барање за објава на конечни резултати од одржаните Локални избори 2017 година, бр.11-7854/1 од 19.10.2017 година.