Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, денеска одржа средба со претставници на ОБСЕ. На работниот состанок се говореше за опасноста од глобалниот тероризам, безбедноста и меѓуетничкиот соживот.

Јакимовски потенцираше дека Карпош е општина со 92 отсто македонско население, а во оние населени места, како што се Нерези и Злокуќани, во кои има граѓани од албанска и од ромска етничка припадност се пример за успешен  модел на меѓуетнички соживот.