Борис Чурлинов, дел од општинската администрација на општина Карпош е назначен за службеник за млади согласно членот 23 од Законот за младинско учество и младински политики.

Станува збор за лице кое е во редовен работен однос, како еден од предусловите да се обезбеди трајност и континуитет на овој процес.

 

Службеникот за млади е лице кое ќе има континуирана комуникација и соработка со младинските организации и ресорните институции. Младинскиот службеник во координација со општината и младите луѓе, ќе развива и активности поврзани со младите и младинските политики.

 

Општина Карпош деновиве ќе го објави и јавниот повик за формирање на Иницијативниот одбор за локалниот младински совет, откако претходно беа спроведени статутарните измени.

 

Заинтересираните лица можат да комуницираат со службеникот за млади преку е – адресата: boris.curlinov@karpos.gov.mk .

 

Општина Карпош продолжува да биде партнер на младите луѓе и да работи на подобрување на состојбите со млади на локално ниво.