На покана од збратимената општина Врњачка Бања, делегација од општина Карпош предводена од советникот Зоран Краљевски, Томче Панчевски и Ивана Ордевска присуствуваше на  свечената манифестација која се одржа по повод одбележување на 155 годишнината од основањето на оваа српска општина.