Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека од 30.11.2018 година (петок) започнуваат активностите за реконструкција на улиците „Римска“ и „Атинска“, во урбаната заедница Владо Тасевки.

За непречено одвивање на градежните активности, потребно е да се отстранат возилата од коловозот и тротоарите долж посочените улици.

Ви благодариме на соработката и разбирањето.