Карпош: Успешна европска приказна

Интервју на Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски за Europian Times