Невладината организација „Отворете ги прозорците”, неодамна спроведе истражување кое се однесува на процесот на инклузија во предучилишните установи во општина Карпош.

Во прилог го објавуваме целосниот извештај од истражувањето, кој е дел од проектот „Инклузија во ран детски развој”, во рамки на проектот Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа (ПРЕЦЕДЕ).

 

За подетален увид во извештајот, кликнете на следниов линк: