Извештај на Комисијата за спроведување  постапка за доделување на субвенции за замена на азбесни кровни покривачи за 2022 година