На улица Бањалучка денеска се поставуваше подземна инсталација за потребите на телекомуникациски оператор поради што беше извршен ископ на тротоар од улицата во должина од 25 метри. По завршувањето на зафатот тротоарот беше вратен во првобитна состојба.

Со почит