Општина Карпош во соработка со ЈП Градски паркинг започна акција за отстранување на возилата кои се непрописно паркирани во рамки на зелените површини на територија на локалната самоуправа. Во оваа пригода ги известуваме сите граѓани да ги паркираат своите автомобили прописно, на места кои се предвидени за паркирање. Доколку некое возило биде паркирано непрописно, односно со својата позиција го узурпира јавното зеленило, истотото ќе биде отстрането од пајак службата на ЈП  Градски паркинг.