Ивана Стоименовска – биографија

Родена 19.03.1985

Образование:

(2015-2021) Институт за семејство и брак Алтернатива, Скопје

Сертифициран семеен и системски психотерапевт, лиценциран психолог при комора на психолози на Р.М.

Работно искуство

2011-2021 КПД Идризово- Стручно лице – психолог-приемно одделение, Сектор за ресоцијализација

2013 МИТ Универзитет – Асистент на група предмети по психологија – на факултетот за психологија при Мит Универзитет