Зимските служби на Општина Карпош уште денес, почнаа да ги чистат покритичните, повисоки места во Општината. Во овие моменти се отстранува снегот во Жданец, Трнодол, повисоките места на Козле, Бардовци, Горно и Средно Нерези, како и долж сервисните улици во Карпош.

На терен, активно работат два камиони со придружна механизација, при што се истурени поголеми количества сол во посочените урбани заедници.

Исто така, локалната самоуправа го отстранува снегот и од пофреквентните места: пред влезови на градинки, тротоари, платоа и сл.

Ангажирани се и хигиеничарите кои се дел од нашите комунални служби, кои со соодветна опрема и механизација придонесуваат за побезбедно движење на граѓаните. Хигиеничарите ќе работат и во вечерните часови.

Упатуваме апел до сите правни лица, сопственици на локали да го исчистат околниот простор околу својот објект. Ова е нивна обврска согласно член 22 од Законот за јавна чистота.

Освен тоа, потребнa е и соработка од граѓаните во расчистување на снегот од коловозите, односно да ги отстранат своите возила од тротоарите и улиците (станбени и сервисни), со цел специјалните возила за чистење на снег непречено да се движат и да работат.