На барање на родителите за поголема безбедност каде што учат нивните деца во ООУ Лазо Трповски, Општина Карпош постави столпчиња долж тротоарите.

 

Децата ќе можат непречено да одат по патеката до своето училиште.