За поголема заштита на пешаците, како и  да се превенира злоупотреба од камионите што вршат дотур на роба во околните маркети, денеска поставивме заштитни столпчиња позади ТЦ „Антико“.

 

Тие се поставени од сите страни на пешачката патека.