Општина Карпош го раззелени маалскиот парк во населбата Карпош 4, меѓу улиците „Желево“ и „Соле Стојчев“.

Денеска беа засадени 215 украсни растенија, со што овој јавен простор доби уште поубав лик. Претходно, локалната самоуправа засади и нова тревна површина, висококвалитетни дрвја, а беше поставен и систем за наводнување. Во претстојниот период ќе бидат поставени и нови клупи за седење и корпи за отпадоци, а ќе се обноват и детските реквизити.

Овој маалски парк е лоциран меѓу неколку објекти за домување. Со овие активности за уредување на јавниот простор уште повеќе се поттикнува маалскиот живот и меѓугенерациска дружба, кои се карактеристични за Карпош 4.

Општината ја  заврши и изведбата на маалскиот парк спроти хотел „Карпош“, во урбаната заедница „Владо Тасевски“.

Изминатиов период сериозно се вложува во хуманизација на јавните простори и нивно прилагодување кон потребите на сите граѓани.