Улицата “Козле 3,, , во урбаната заедница Нерези, ќе добие нов асфалт. Од денеска започнаа градежните активности на постојната улична мрежа, во должина од 430 м2. За оваа намена, од буџетот на Општина Карпош се издвоени 2.921.920 денари, со цел граѓаните да имаат безбедна сообраќајница. Изведувач на градежните активности е градежната фирма ДПГТУ “Филип Инжинеринг,, – ДООЕЛ увоз-извоз.