Сервисната улица Бледски договор, која се наоѓа на територија на Општина Карпош, поточно во населбата Карпош 3, пред неколку дена започна да се реконструира. Обновата на овој коловоз се најде во договорените страни помеѓу Министерството за  транспорт и врски и Општина Карпош, како дел за Тендер 5 -„Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта за избрани општини согласно изработени основни проекти – Дел 2“.

Изведувач на градежните активности е  “БАУЕР БГ ДОО,, Скопје. Предвидено е градежниот зафат да заврши за околу два месеци.