Општина Карпош вчера ја започна редовната пролетна дезинфекција, дезинсекција и дератизација, со која ќе бидат опфатени сите основни училишта и детски градинки, кои се наоѓаат на нејзина територија. Во продолжение на оваа акција, ќе бидат дератизирани и над 5.000 шахти кои се наоѓаат на територијата на локалната самоуправа. Општината, секоја година ја спроведува оваа активност на пролет и есен, за превенција од штетните глодари и инсекти, како и за заштита на јавната чистота и одржување на здравата животна средина.