Општина Карпош денеска ја започна редовната пролетна дератизација на околу 5.000 шахти на своја територија. Како дел од рутинските активности за одржување на јавната хигиена, со процесот на дезинфекција, дезинсекција и дератизација беа опфатени сите основни училишта и детски градинки.

Локалната самоуправа ја презема оваа активност секоја година на пролет и есен, како превенција од штетните глодари и инсекти, во насока на одржување на здравата животна средина.