Записници за изведување на подземни инсталации – 16.11.2021

Датум 16.11.2021 

 Издадени записници за ЕВН на ул.“Лесновска “ бр.13 , ул.“Бањалучка“ бр.20 , ул.“Влае“ бр.43 , ул.“12“ н.м. Бардовци, ул.“Миле Поп Јорданов“ , за БЕГ на ул.“Букурешка“ бр.49 и ул.“Букурешка“ бр.83.

 

Записник за ул.“12“ н.м. Бардовци 

Записник за ул.“Лесновска “ бр.13

Записник за ул.“Бањалучка“ бр.20

Записник за ул.“Влае“ бр.43 

Записник за ул.“Миле Поп Јорданов“

Записник за ул.“Букурешка“ бр.49

Записник за ул.“Букурешка“ бр.83

 

 

Facebook
Големина на фонт