Согласно решението на Агенцијата за храна и ветеринарство, овластениот инспектор за животна средина при Општина Карпош се обрати до населението со известување  за забрана за снабдување со вода наменета за консумирање  (за пиење) од две чешми во Нерези.

Имено, водата од чешмата во дворот на џамијата во Нерези и јавната чешма на кривината во село Долно Нерези не се безбедни за пиење и претставуваат опасност по здравјето на човекот.

Ваквата состојба со водата од двете јавни чешми во Нерези е утврдена по инспекцискиот надзор од страна на Државниот инспектор за храна од подрачната единица Скопје, при Агенцијата за храна и ветеринарство.