Одделението за хортикултурно уредување при Општина Карпош, деновиве заврши со есенско садење на 3,500 виола триколор цвеќиња на плоштадот во УЗ „Пецо Божиновски Кочо“.

Хортикултурно уредениот плоштад ќе претставува вистински празник за очите на сите граѓани кое ќе минуваат по него.